Privātuma politika

Personas datu apstrāde

 1. Personas datu apstrādes pārzinis

SIA “CODARS”
e-pasts: [email protected]

 1. Personas datu apstrādes operators

SIA “CODARS”
e-pasts: [email protected]

 1. Kāda ir šīs privātuma politikas darbības joma?

SIA “CODARS” sagatavojis savu Privātuma aizsardzības un datu apstrādes politiku, turpmāk tekstā – Privātuma politika, attiecas uz SIA “CODARS” praksi attiecībā uz informāciju, ko SIA “CODARS” ievāc par tā klientiem un interesentiem, ieskaitot SIA “CODARS” produktu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī SIA “CODARS” interneta vietnes https://izkrasopats.lv, turpmāk – “Vietne”, apmeklēšanu.

Jebkādas izmaiņas, ko mēs veiksim šajā Privātuma politikā, tiks publicētas https://izkrasopats.lv/privatuma-politika.

 1. Kādiem mērķiem SIA “CODARS” apstrādā Jūsu datus?

SIA “CODARS” iegūst Jūsu personas datus, kad Jūs sazinieties ar mums, iegādājaties SIA “CODARS”  produktus vai pakalpojumus, izmantojiet mūsu elektroniskos pakalpojumus, pierakstaties jaunumiem vai piedalaties SIA “CODARS” organizētajos pasākumos.

Datu vākšanas un apstrādes mērķi: Līgumsaistību izpilde, krāpšanas riksu novēršana, klientu vai iespējamā klienta kredītspējas vērtēšana vai pārvaldība, drošības īpašuma aizsardzība. Ja SIA “CODARS”  rīcībā būs citi pakalpojumi vai produkti, kas atbildīs Jūsu kritērijiem, mēs varam sazināties ar Jums, izmantojot Jūsu kontaktinformāciju vai mārketinga kanālus, ja esat devuši piekrišanu iepriekšminētajām darbībām.

Mums rūp Jūsu privātums, tāpēc Jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks pārdoti vai izpausti trešajām personām mērķiem, kas nav paredzēti šajā politikā, tādējādi piekrītot savu personas datu apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, Jūs piekrītat, ka SIA “CODARS” drīkst apstrādāt Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem (tie var tikt apstrādāti vienam vai vairākiem mērķiem vienlaicīgi).

4.1. Produktu un pakalpojumu nodrošināšanai: SIA “CODARS” drīkst apstrādāt Jūsu personas datus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, slēgtu ar Jums līgumus, nodrošinātu normatīvo aktu prasību un ar Jums noslēgto līgumu izpildi.

4.2. Mārketingam:

4.2.1. Informēšanai, saziņai ar Jums.

SIA “CODARS” drīkst izmantot Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums,  atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums svarīgus brīdinājumus, informāciju un tamlīdzīgus paziņojumus, kas saistīti ar SIA “CODARS” produktiem un pakalpojumiem, lai informētu Jūs par to, ka mūsu pakalpojumi un produkti ir mainījušies un lūgtu Jūs sniegt atsauksmi par mūsu produktiem un pakalpojumiem.

4.2.2. SIA “CODARS”  drīkst Jums nosūtīt komerciālus paziņojumus par SIA “CODARS” produktiem un pakalpojumiem, reklāmas un mārketinga akcijām un citām aktivitātēm.

4.2.3. SIA “CODARS”  iekšējās darbības robežās Klientu attiecību pārvaldībai, analīzei, produktu un pakalpojumu attīstīšanai.

4.2.4. SIA “CODARS” drīkst izmantot Jūsu datus, lai iekšēji pārvaldītu, analizētu un uzlabotu attiecības un sadarbību ar saviem klientiem, kā arī uzlabotu un attīstītu SIA “CODARS” produktus un pakalpojumus, analizētu mūsu reklāmu efektivitāti, sniegtu Jums atbilstošus ieteikumus saistībā ar mūsu produktiem un pakalpojumiem.

4.2.5. SIA “CODARS” Jūsu personas datu apstrādes ietvaros var veikt Jūsu profilēšanu, lai personalizētu piedāvājumus un nodrošinātu Jums visatbilstošāko to saturu.

 1. Kādu informāciju mēs par Jums varam ievākt?
 • vārds, uzvārds;
 • kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • klienta vai tml. attiecību sākuma un beigu datums;
 • jums nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes un to lietojums;
 • jūsu intereses un cita Jūsu sniegtā informācija, piemēram, vēlamā tehnika, pakalpojuma veids, reģions u.tml.;
 • Jūsu ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī ar sīkdatnēm un citām līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija;
 • e-pasta un tērzēšanas sarakste, cita veida komunikācijas vēsture;
 • Jūsu pirkumu vēsture;
 • Jūsu atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste;
 • Jūsu personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Mēs varam papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu mūsu rīcībā esošu informāciju vai informāciju, ko likumīgi varam saņemt no trešajām pusēm. Mēs to darām mārketinga nolūkos, lai piedāvātu tieši Jums piemērotākos, labākos produktus un pakalpojumus.

6. Kur mēs ievācam Jūsu personas datus?

Lielākā daļa informācijas tiek ievākta klientu attiecību sākumā no anketām, no Jūsu mutvārdos, rakstveidā vai Vietnē sniegtās informācijas, kā arī no programmatūras, sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām laikā, kad Jūs lietojat Vietni vai mūsu ievietotos reklāmas materiālus internetā.

 1. Vai Jūsu personas dati tiek regulāri kopīgoti ar citiem?

SIA “CODARS” nodrošina Jūsu personas datu neizpaušanu trešajām personām ārpus SIA “CODARS”, izņemot, ja šajā Privātuma politikā ir noteikts citādi.

SIA “CODARS” var nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus šajā Privātuma politikā aprakstītajos nolūkos spēkā esošo normatīvo aktu robežās. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā IT pakalpojumi, personas datu pārvaldība un analīze, aptauju un izpētes veikšana un vadīšana, mārketinga pārvaldība, un dažādu kampaņu izpilde, būvniecība, ēku pārvaldīšana u.tml.

SIA “CODARS” var nodot Jūsu personas datus kā daļu no uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, sabiedrības aktīvu pārdošanas vai pakalpojumu pārejas citam pakalpojumu sniedzējam.

Nevienam no šādām trešajām pusēm mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus.

Ņemiet vērā, ka SIA “CODARS” var rasties nepieciešamība izpaust Jūsu personas datus, ja to nosaka spēkā esošie normatīvi. Mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošām iestādēm, ja radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

 1. Vai mēs nodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas?

Bez Jūsu rakstveida piekrišanas mēs nenodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

 1. Datu drošības nodrošināšana

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, SIA “CODARS” ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

 1. Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot un aizliegt izmantot

Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kas atrodas SIA “CODARS” datnēs un pieprasīt nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstveidā ar elektronisko parakstu un jānosūta SIA “CODARS” uz e-pastu [email protected].

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka SIA “CODARS” nedrīkst dzēst Jūsu datus, ja ar likumu ir noteikta prasība tos uzglabāt noteiktu laiku, piemēram grāmatvedības, lietvedības u.tml. prasības vai arī, ja ir citi likumīgi pamati datu apstrādei, piemēram, līgumsaistības.

Jums ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības jebkurā laikā aizliegt SIA “CODARS” apstrādāt Jūsu personas datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai, izmantošanai tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumos. Šādā gadījumā Jums ir jānoformē rakstisks pieprasījums ar elektronisko parakstu un jānosūta SIA “CODARS” uz e-pastu [email protected].

Tomēr, vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūsu datu apstrādes atteikuma gadījumā, mēs  nevarēsim nodrošināt Jūs ar informāciju par pilnu mūsu pakalpojumu un produktu spektru, turklāt Jūs varat palaist garām izdevīgus piedāvājumus.

 1. Piemērojamais likums, ziņošana par pārkāpumiem

Personas datu apstrādi reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī saistītie spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

Lūdzam Jūs, nevilcinoties sazināties ar SIA “CODARS” pa e-pastu [email protected], ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri saistībā ar šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par šīs Privātuma politikas pārkāpumiem.

 1. Izmaiņu veikšana

Laiku pa laikam esam tiesīgi mainīt šo Privātuma politiku. Ja mēs veiksim jebkādas izmaiņas šajā Privātuma politikā, mēs jūs par to informēsim mūsu  tīmekļa vietnē https://izkrasopats.lv/privatuma-politika, kur jūs varēsiet atrast šīs Privātuma politikas aktuālo versiju. Šobrīd saistošā Privātuma politikas versija ir sastādīta latviešu valodā, lai gan jāņem vērā, ka galvenā ir latviešu valodas versija, pēc kuras attiecīgi var tikt veidotas citas versijas citās valodās.

 

Sīkdatņu izmantošana

Šajā vietnē ir izmantotas sīkdatnes. Tās tiek izmantotas, lai uzlabotu vietnes lietojamību un piedāvātu Jums pielāgotus reklāmas materiālus. Jūs varat bloķēt un dzēst sīkdatnes, kas ietver informāciju par Jums. Lūdzam ņem vērā, ka sīkdatņu bloķēšana var ietekmēt vietnes pārlūkošanu.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni.

Attiecīgi sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs personiski identificētu.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Mēs izmantojam sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes.

 • Sesijas sīkdatnes ir pagaidu sīkdatnes, kas darbojas laikā, kad datorlietotājs piekļūst tīmekļa vietnei (precīzāk, līdz brīdim, kad lietotājs iziet no tīmekļa vietnes un aizver pārlūkprogrammu). Sesijas sīkdatnes palīdz tīmekļa vietnei iegaumēt darbības, ko apmeklētājs ir veicis iepriekšējā lapā, novēršot nepieciešamību atkārtoti ievadīt informāciju.
 • Pastāvīgās sīkdatnes paliek apmeklētāja datorā pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas. Šīs sīkdatnes palīdz mums identificēt Jūs kā unikālu apmeklētāju (saglabājot šo informāciju kā pēc nejaušības principa ģenerētu skaitli).

Trešo pušu sīkdatnes

Atsevišķos gadījumos mēs izmantojam arī uzticamu trešo pušu sniegtās sīkdatnes. Sadaļas tupinājumā uzzināsiet, ar kuru trešo pušu sīkdatnēm Jūs varētu saskarties, izmantojot šo vietni.

Šī lapa izmanto Google Analytics, kas ir viens no izplatītākajiem un uzticamākajiem analītikas risinājumiem tīmeklī, kas ļauj mums saprast, kā mūsu lapas apmeklētāji izmanto šo vietni, un kādos veidos mēs varam uzlabot tās lietošanas pieredzi. Šīs sīkdatnes var izsekot to, cik ilgu laiku Jūs pavadāt vietnē un to, kādas lapas Jūs apmeklējat, lai mēs varētu turpināt radīt saistošu saturu. Lai iegūtu plašāku informāciju par Google Analytics sīkfailiem, lūdzu apmeklējiet Google Analytics mājaslapu.

Mēs šajā vietnē izmantojam arī  sociālo mediju pogas un / vai spraudņus, kas ļauj Jums izveidot savienojumu ar savu sociālo tīklu. Lai to nodrošinātu, virkne sociālo tīklu, ieskaitot Facebook, Twitter, LinkedIn, uzstādīs sīkdatnes, izmantojot mūsu mājas lapu. Šīs sīkdatnes var tikt izmantotas, lai uzlabotu Jūsu profilu attiecīgajā vietnē vai izmantotas datiem, kuri vietnēm ir pieejami dažādiem mērķiem. Šie mērķi ir izklāstīti  vietņu privātuma politikas dokumentos.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

Ja vēlaties, Jūs varat sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Vienīgi jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt iespējams, ka daži pakalpojumi un funkcijas tajā nedarbosies.

Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši norādījumiem, kas visbiežāk atrodas sadaļā “Palīdzība”, “Rīki” vai “Rediģēšana”.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kā sīkdatnes ir iestatītas Jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā: https://www.aboutcookies.org/